Doorgaan naar content

In alles wat EDUventure doet volgen we de belofte van idee naar kans, voor een mooier morgen.

De hoofddoelen van Eduventure -ANBI

Ondernemerschap

Eduventure Eduventure
Eduventure Eduventure

Ondernemerschap

Het bevorderen van ondernemerschap zodat passie, talent, creativiteit en ideeën maximaal benut kunnen worden voor persoonlijke én maatschappelijke behoeftes, nu en in de toekomst. Onze doelgroepen zijn de creatieve ondernemers, onderwijsorganisaties en non-profit instellingen, de doelgroepen waar een ondernemende houding niet vanzelfsprekend is of zelfs weerstand oproept. Wij helpen hen om meer vraaggestuurd te werken, meer outside-in perspectief toe te laten, haalbare concrete doelen op te stellen en deze te realiseren.

Vakmanschap

Eduventure Eduventure
Eduventure Eduventure

Vakmanschap

Voor dit hoofddoel richten we ons op de ontwikkeling en implementatie van vernieuwing en verbeteringen. Wij hanteren Design Thinking als basis voor het analyseren en oplossen van problemen. Design Thinking is een verzameling van praktische methodes die je stimuleren om variabelen in een vraagstuk opnieuw te zien en anders te ordenen, om alternatieven te onderzoeken en zo tot verandering te komen. Deze methodiek kenmerkt zich door co-creatie sessies met belanghebbenden en is inmiddels maatschappijbreed in gebruik voor taaie vraagstukken.

Leiderschap

Eduventure Eduventure
Eduventure Eduventure

Leiderschap

Ons uitgangspunt is dat alle mensen hun visie en talent van waarde kunnen maken voor anderen. Wij vergroten de impact van onze doelgroep door het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, in de context van ondernemerschap en vakmanschap. We ontwikkelen leiders met een sterke professionele identiteit, die midden in de maatschappij staan. Die hun rol in een samenwerking kennen of in een groep vooruitgaan. Die alle zintuigen openzetten en waardevolle invloeden toelaten. Die daardoor niet op drift raken maar die koers kiezen en daar anderen in meekrijgen.

Diensten

Educatie

Wij richten ons op een 'leven lang leren' en ontwerpen inspirerende trainingsvormen met als doel de motivatie, het eigenaarschap en het leerrendement bij deelnemers te bevorderen. Vanuit een constructivistische visie ligt de focus op samenwerken in een realistische context, om theorie en praktijk aan elkaar te verbinden. De effectiviteit van dit leerproces wordt verhoogd door de toepassing van het 4C/ID ontwerpmodel, met name voor het ontwikkelen van complexe vaardigheden.

Coaching

Het vraagt moed om een betere toekomst te creëren. Wij zorgen dat creatieve professionals het beste uit zichzelf kunnen halen. Startpunt zijn een heldere ontwikkelvraag en begeleidingsvoorkeur. Door inzicht in hun sterke talenten kunnen creatieven groeien en worden belemmeringen omzeild. Er gaat minder energie verloren, het zelfvertrouwen groeit en het werkgeluk neemt toe. De Strength finder methode en Birkman methode zijn hierbij krachtige instrumenten.

Onderzoek

Ontwerpend onderzoek is een proces waarbij het doen van onderzoek en het ontwerpen van mogelijke oplossingen in één proces verweven zijn. Ontwerpend onderzoek is een bruikbaar instrument om mogelijke toekomsten te verbeelden, waar verschillende partijen zich aan kunnen verbinden. Zo kunnen de deze partijen hun eigen belangen koppelen één groter verhaal, gezamenlijk concretere doelen stellen en daarnaar toe toewerken. Wij hebben een sterk onderzoeksgedreven netwerk in de designsector zodat we bij elke onderzoeksvraag een passend team kunnen samenstellen.

 

Cases

Organisatie

Raad van Toezicht
Peter van Asten, voorzitter RvT
Robert Jan Marringa, secretaris
Secretaris RvT Peter Kentie, lid
Directeur: Jos Hardeman [lees meer]

Stichting EDUventure is een Algemeen Nut Beogende Instelling
Onze gegevens m.b.t de ANBI status vindt u hier.
De jaarrekening 2021 vindt u hier.

Contact

Wij zijn gevestigd in het klokgebouw te Eindhoven, het hart van een innovatieregio met veel aandacht voor de creatieve industrie. Hier worden oplossingen bedacht voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Geïnspireerd door onze cases en interesse om kennis te maken? Neem contact op via stichting@eduventure.nl of bel met Jos Hardeman via 06 41051186.