Doorgaan naar content

Building Creative Capacity

In alles wat EDUventure doet volgen we de belofte van idee naar kans, voor een mooier morgen.

Maatschappelijke opgaves

Eduventure Eduventure
Eduventure Eduventure

Maatschappelijke opgaves

In Nederland en Europa is de last van de grote opgaves op het gebied van duurzaamheid en solidariteit steeds duidelijker voelbaar. Complexe uitdagingen vragen om transformaties in hoe wij wonen, werken en denken. Met het ontwikkelen van technologische oplossingen zijn we er nog niet. Deze transformaties vragen ook om sociale en culturele aanpassingen.
Gebruikers en bewoners staan centraal in het werkterrein van ontwerpers, en dit perspectief is leidend bij bottom up veranderingen. Interdisciplinair design vervult een centrale rol om vanuit verschillende invalshoeken en sectoren tot integrale oplossingen te komen. Inspirerend en mét draagvlak voor de gedragsaanpassingen die daarvoor nodig zijn.
Ontwerpers met een innovatief projectidee dat verschillende disciplines verbindt, kunnen dit voorleggen voor ondersteuning van stichting EDUventure. Wij begeleiden de initiatiefnemer met het projectplan, de funding en de uitvoering. Door het ondersteunen van toonaangevende projecten van interdisciplinaire designers dragen wij effectief bij aan maatschappelijke vernieuwing.

Innovatie versnellen

Eduventure Eduventure
Eduventure Eduventure

Innovatie versnellen

Innovatiekracht groeit door de combinatie van onderzoekskracht én verbeeldingskracht. Daarvoor is het noodzakelijk om wetenschap te verbinden aan design, kunst en cultuur. Door bruggen te slaan tussen disciplines en te sturen op een brede participatie, komen we tot haalbare en lokale oplossingen. Designers spelen hierbij een essentiële rol, omdat zij een verbindende functie vervullen in de co-design processen én vormgeven aan de resultaten daarvan, zodat de transformaties aantrekkelijk, tastbaar en toegankelijk worden.
Stichting EDUventure brengt architecten, ontwerpers, kunstenaars, ingenieurs en gedragswetenschappers samen om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Met ruime ervaring in het faciliteren van co-creatie richten we elk project optimaal in, afgestemd op het team en de participanten.
Actieve projecten die niet op gang komen of vastlopen? Wij analyseren de oorzaak én zorgen voor een passende aanpak waardoor alle partijen weer gemotiveerd en productief samenwerken. Samen ontdekken we nieuwe modellen om complexe uitdagingen aan te gaan.

Creatief vermogen bouwen

Eduventure Eduventure
Eduventure Eduventure

Creatief vermogen vergroten

Voor maatschappelijke transities is denk- en maakkracht nodig, gevoed door data en creativiteit. Door toenemende digitalisering komen er steeds meer data beschikbaar, maar het vergroten van de creatieve capaciteit heeft nog impuls nodig.
Uit onderzoek blijkt dat er veel belemmeringen zijn op het gebied van creatief denken. Onzekerheid en prestatiedruk zijn oorzaken, want het vraagt veerkracht en moed om bekende kaders los te laten onconventionele standpunten in te brengen. Daarbij komt dat het verloop van het creatieve proces grillig kan zijn en ongewis. Gebrek aan controle kan leiden tot afnemende motivatie.
Door workshops, training en coaching vergroten wij het creatieve vermogen in de maatschappij. De focus hierbij ligt op de belemmeringen begrijpen en gepersonaliseerde oplossingen vinden. Zo kan de kwaliteit van het creatieve proces en de output verbeteren.
Ons trainingsprogramma is gebaseerd op jarenlange ervaring in het professionaliseren van de creatieve sector. Daarnaast onderzoeken wij in een internationaal verband naar procesverbeteringen om de creatieve capaciteit te vergroten.

Aanpak

Good Practices

Wij ondersteunen ontwerp gedreven, interdisciplinaire initiatieven op het gebied van duurzaamheid en inclusie. Zo willen we de impact vergroten en anderen met inspirerende resultaten motiveren. Daarbij komt dat geslaagde innovatie projecten de weg wijzen naar good practices en in een bredere context antwoorden bieden op hoe we maatschappelijke uitdagingen het hoofd kunnen bieden.

Upskilling

Iedereen kan bijdragen aan een betere toekomst, maar het vraagt moed om nieuwe perspectieven te creëren. Wij streven ernaar dat mensen hun denkkracht en maakkracht bij zichzelf naar boven halen door training, workshops en één op één coaching. Het vergroten van het creatieve vermogen staat daarbij centraal en een leven lang leren en ontwikkelen is daarbij ons uitgangspunt.

Design research

Ontwerpend onderzoek is een proces waarbij het doen van onderzoek en het ontwerpen van mogelijke oplossingen in één proces verweven zijn. Zo verkennen en verbeelden wij mogelijke toekomsten, waarbij verschillende partijen hun eigen belangen kunnen koppelen aan één groter verhaal. Daarmee wordt het mogelijk om gezamenlijk concretere doelen te stellen en daarnaar toe toe te werken.

 

Cases

Organisatie

Raad van Toezicht
Peter van Asten, voorzitter
Robert Jan Marringa, secretaris
Peter Kentie, lid
Directeur: Jos Hardeman [lees meer]

Stichting EDUventure is een Algemeen Nut Beogende Instelling
Onze gegevens m.b.t de ANBI status vindt u hier.
De jaarrekening 2022 vindt u hier.

Contact

Wij zijn gevestigd in het klokgebouw te Eindhoven, het hart van een innovatieregio met veel aandacht voor de creatieve industrie. Hier worden oplossingen bedacht voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Geïnspireerd door onze cases en interesse om kennis te maken? Neem contact op via stichting@eduventure.nl of bel met Jos Hardeman via 06 41051186.