Doorgaan naar content

Jos Hardeman

Jos Hardeman, sinds 2004 directeur van stichting EDUventure, is ontwerper en onderwijskundige. Zij is creatief en analytisch ingesteld en zet haar kennis en ervaring in voor talentontwikkeling, onderwijsvernieuwing en innovatieprocessen. Om nieuwe bewegingen vaart te geven zet zij de stap van idee naar plan; van chaos naar structuur. Zij brengt onderzoek en actie in een werkbaar evenwicht. Ontwerpend onderzoek is daarbij een sleutelbegrip om procesmatig tot innovatieve oplossingen te komen. Bij elk vraagstuk is het belangrijk om maximaal aan te sluiten bij de behoeftes van eindgebruikers om de kansen op acceptatie en implementatie te waarborgen. Als ontwikkelaar, programma manager en projectleider werkt zij samen met de klant en zorgt ervoor dat de lat hoog ligt, maar wel binnen de grenzen van het haalbare blijft, om succeservaringen te realiseren.

Terug naar de homepagina