Doorgaan naar content

Design Thinking

Maatschappelijke vernieuwing vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen en participatie op alle niveaus.

Een Design Thinking proces is een stevige basis voor co-creatie en het oplossen van problemen waarbij gedragsverandering cruciaal is voor de implementatie. Design Thinking is een verzameling van praktische methodes die stimuleren om variabelen in een vraagstuk opnieuw te zien, anders te ordenen en alternatieven te onderzoeken. De gebruiker staat voorop en dat is nodig om tot verandering te komen. Deze methodiek is inmiddels maatschappijbreed in gebruik voor taaie vraagstukken.

Terug naar Cases