Missie eduventure

Het bevorderen van ondernemerschap bij studenten en pre-startups, zodat hun passie, talent, creativiteit en ideeën maximaal benut kunnen worden voor persoonlijke én maatschappelijke behoeftes, nu en in de toekomst.
Stichting EDUventure is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

EDUventure werkt met en voor o.a.:
Provincie Noord-Brabant
Gemeente Eindhoven
BKKC
Fontys HKE
Stichting PlatOO
ASML
Blue Engineering
United Brains
Bright Society
Frencken Group
Gemco Engineers