Eduventure

De visie van EDUventure in hoofdthema's

Talentontwikkeling

Wij zorgen dat professionals het beste uit zichzelf kunnen halen. Door inzicht in hun sterke talenten kunnen professionals groeien en worden belemmeringen omzeild. Er gaat minder energie verloren en het werkgeluk neemt toe.


Ondernemen met je talent

Ondernemingszin is een breed en multidisciplinair thema. Wij onderscheiden hierbij drie hoofdvormen.

Voor het onderwijs: het ontwikkelen van persoonlijk ondernemerschap en intern ondernemerschap.

Voor zelfstandigen: het ontwikkelen van extern ondernemerschap.


Het ontwikkelen van persoonlijk ondernemerschap betreft de zelfsturende vaardigheden die in de brede context van werk en vrije tijd van betekenis zijn (21 st century skills).


Het ontwikkelen van intern ondernemerschap verwijst naar projectgerichte taken en rollen in organisaties.


Het ontwikkelen van extern ondernemerschap benadrukt de kenmerkende ondernemende vaardigheden en bedrijfsactiviteiten die nodig zijn om een eigen bedrijf op te zetten en te continueren.


Design thinking.

Wij hanteren Design Thinking als basis voor het uitwerken van verbeterideeën of het oplossen van problemen. Design Thinking richt zich op het gevoel en de methodieken van een designer om een concept te bedenken dat realiseerbaar is, aan de verwachtingen van de gebruikers voldoet en levensvatbaar is.


Zelfsturing en Begeleiding

Wij creëren inspirerende leeromgevingen en trainingsvormen, met als doel het eigenaarschap van deelnemers te bevorderen. Vanuit een constructivistische visie ligt de focus op samenwerken in een realistische context om de transfer van kennis naar andere cases te bevorderen. De effectiviteit van dit leerproces wordt verhoogd door de systematische aanpak van het 4CID model, met ingebouwde ondersteuning, oefening en begeleiding, zodat theorievorming kan plaatsvinden en er geleerd wordt van ervaringen.


Waardecreatie

EDUventure richt zich met haar trainingen op het ontwikkelen van een ondernemende houding, ontplooiing van initiatieven en realisatiekracht. Kenmerkend voor onze aanpak is het leggen van verbindingen met de design sector, omdat deze sector zich onderscheidt door 
vernieuwing én opbrengstgerichtheid.
 Nieuwe perspectieven kunnen oude patronen vervangen.


EDUventure is gevestigd in het klokgebouw 126 5617 AB Eindhoven stichting@eduventure.nl