Eduventure

Educatief ondernemerschap HBO

Pabo studenten worden niet alleen opgeleid om voor de klas te staan, maar ook voor hun rol als educatief ontwerper. OGP7 is een leerarrangement van 20 weken dat herziening nodig heeft. Doel is dat studenten leren behoeftegericht te ontwerpen, vorlgens het stappenplan van Design Thinking for Educators. Hierbij is een ondernemende houding belangrijk én het perspectief van de klant of doelgroep. Opdrachtgever is de opleidingsschool van de HKE


Onderzoek professionaliseringsbehoefte docenten

Pedagogical Content Knowledge (PCK) staat voor de vakdidactische kennis van docenten in een specifiek domein. EDUventure onderzoekt de PCK op het gebied van ondernemerschapseducatie. Wat vinden docenten noodzakelijke PCK en hoe bekwaam voelen zij zichzelf in het versterken van ondernemingszin? De onderzoeksresultaten maken het mogelijk om vraaggestuurde trainingen te ontwerpen.


Micro Krediet Rabobank

Rabobank de Kempen ondersteunt leerlingen die samen een onderneming vormen met een micro krediet van € 150,-. Er moet natuurlijk wel een goed plan aan ten grondslag liggen dat overtuigend wordt gepitched! Eduventure adviseert de Rabobank bij het inrichten van het leertraject en de interventies.


GOODcompanies

VO scholen starten met een schoolbedrijf waarin leerlingen hun ondernemende activiteiten kunnen bundelen om deze zichtbaar en vindbaar te maken. EDUventure geeft scholing aan docenten en leerlingen met het oogmerk om stapsgewijs het ondernemerschap te implementeren


Cursus crowdfunding voor Fontys studenten HKE

Aankomende leerkrachten ontwerpen een educatief product en leren hiervoor het Business Model Canvas te gebruiken. Rondom de beste producten worden teams gevormd. Zij krijgen een workshop: Kow, Like, Trust en een digitale ruimte om campagne te voeren en zoveel mogelijk mensen voor het product te interesseren. Deze activiteiten worden door het toepassen van elementen van gamification aangemoedigd.


Educatieve Roadmap Eindhoven 2030

Subsidie van de gemeente Eindhoven met als onderliggende stelling: ondernemerschap in het onderwijs krijgt zelforganiserend vermogen als het eigenaarschap bij de leerlingen ligt. Hoe richt je dit duurzaam in? Hoe leidt je de docenten op tot businesscoach? Hoe vorm je een actieve leergemeenschap van scholen die verder willen met dit onderwerp?


Fontys Minor Ondernemerschap

Kansdenken voor 50 studenten die gedurende een half jaar 10 Studentcompanies vormen. EDUventure verbindt hen aan jonge ontwerpers die uit eigen ervaring weten wat ondernemen is. Resultaat is het kiezen van een beste kans, meer toegevoegde waarde en een betere haalbaarheid.


Platoolab

EDUventure heeft voor stichting Platoo een nieuw concept ontwikkeld voor de scholing van directeuren in het primair onderwijs. PlatOOLab is een meerjarig traject dat startte met een studie tweedaagse gericht op ondernemend denken en doen. Thema's zijn ICT, het ontwikkelen van sleutelcompetenties bij leerlingen of educatief partnerschap. Belangrijk is creatief denken en doelgericht projectmanagement. Het resultaat is kennisdeling en het creëren van meerwaarde.


EDUventure is gevestigd in het klokgebouw 126 5617 AB Eindhoven stichting@eduventure.nl