MvO

EDUventure is een Algemeen Nut Beogende Instelling die zich richt op het bevorderen van een ondernemende arbeidsmarkt.
De bedrijven die ondersteuning bieden staan achter de missie en aanpak van EDUventure en dragen bij in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.